మెంటాడ GTWAH స్కూల్ ఆండ్ర విద్యార్థుల ప్రతిభ :

ఈ రోజు గజపతినగరం   నియోజగకవర్గం స్థాయి  ఆటల పోటీలు లో GTWAH స్కూల్ ఆండ్ర స్కూల్  విద్యార్థులు 11+4(యోగ) =15 స్థానాలు కైవసం చేసుకున్నారు. 
ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు 
బి.శ్రీనివాసరావు, నీలకంఠం మరియు వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులు కె. శ్రీనివాసరావు తో పాటు మిగిలిన ఉపాధ్యాయులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.